Agentur Ritt
Qualität ist kein Zufall

Заявление за поверителност

Тази уеб-страница използва Google Analytics - уеб-услуга за анализиране на  Google Inc. („Google“). Google  Analytics използва така нар. „Cookies“, текстови файлове, които се запаметяват на Вашия компютър  и които позволяват с Ваша помощ анализ на използването на уеб-сайта. Информацията, която е създадена чрез Cookies посредством Вашето използване на уеб-сайта принципно се изпраща на сървър на Google в САЩ, където се запаметява. В случай, че се активизира IP-анонимизирането на тази уеб-страница Вашият IP-адрес ще бъде съкратен от Google, ако сте държава-членка на Европейския съюз или други договорни страни на споразумението за Европейското икономическо пространство. Само в отделни случаи пълният IP-адрес ще бъде изпращан на сървър на Google в САЩ и там ще бъде съкращаван. По поръчение на фирмата-изпълнителка на този уеб-сайт Google ще използва тази информация, за да може да оцени Вашето ползване на уеб-сайта, за да изготви доклади за дейностите на уеб-сайта и за да предостави други услуги, които са свързани с използването на уеб-сайта и на Интернета към фирмата-изпълнителка на уеб-сайта. Предаденият от Вашия браузер IP-адрес в рамките на Google Analytics не се смесва с други данни на Google. Можете да предотвратите запазването на Cookies посредством съответните настройки на Вашия браузер-софтуер. Обръщаме внимание обаче, че в този случай няма да можете да ползвате напълно всички функции на уеб-сайта. Освен това можете да предотвратите събирането на данните на Google (вкл. Вашия IP-адрес), които са предоставени чрез Cookie  и са във връзка с използването на уеб-страницата, както и обработката на тези данни от Google като свалите и инсталирате браузер-плъгина, който се намира на следния линк:  

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

По-детайлна информация за условията на ползване и поверителността може да намерите в "Условия на Google Analytics", респективно в "Обзор на Google Analytics".  Обърнете внимание, че на уеб-страницата Google Analytics код "gat._anonymizeIp();" е разширен, за да може да се гарантира анонимното събиране на IP-адреси (така нар. IP-Masking).


У дома