Agentur Ritt
Qualität ist kein Zufall

За нас

Можем да Ви консултираме или подпомогнем в следните отрасли

Селско стопанство


Преработка на хранителни продукти


Търговия на дребно на хранителни продукти


Ние разпологаме с професионални знания, познаваме законовите изисквания и имаме практичните познания за детайлните процеси простиращи се от селското стопанство през производството на хранителни продукти и стигащи до изискванията на търговията на дребно на хранителни продукти. 

Ние сме активни в различни сектори и страни и по:


Йозеф Рит:

" В моята 23-годишна професионална кариера развих силните си страни точно в тези отрасли и успях да изградя работещи екипи. Ние предлагаме персонализирани решения - индивидуални  и компетентни  решения, както и решения приложими в практиката, концепции за повече сигурност при производството на хра- нителни продукти и прозрачност при сертификацията на био продуктите"

Референции:

 Обхват:

 •  Различни Био-концепции според изискванията на Регламент (ЕО) 834/2007
 • Програми за гарантиране на качеството за сертифициране за продукция без ГМО
 • Програми за гарантиране на качеството
 • Одити на доставчици
 • Персонализирани услуги

Страни:

 • Австрия
 • Унгария
 • Хърватия
 • Румъния
 • България
 • Украйна

Възложители:

 •  Търговци на дребно на хранителни продукти
 • Преработватели на хранителни продукти
 • Селскостопански предприятия
 • Търговци на едро
 • Консултанти
Селско стопанство


Преработка на хранителни продукти


Търговия на дребно на хранителни продуктиУ дома