Agentur Ritt
Qualität ist kein Zufall

Търговия на дребно на хранителни продукти

Гарантиране на качеството за целия отрасъл на хранителната промишленост

Провеждане на одити

Управление на проби

Обучения

Привидно пазаруване

Проверка на филиали/магазини

назад