Agentur Ritt
Qualität ist kein Zufall

Преработка на хранителни продукти и търговия на хранителни продукти

С над 23-годишен браншови опит в страните от Централна и Югоизточна Европа можем да приложим многобройни и задоволителни референции. Провеждали сме обучения за био стандарта, за несъдържащи  ГМО продукти, гарантиране на качеството, концепции и програми за управление на качеството на известни търговски вериги на дребно, търговци на едро, многобройни производствени и преработвателни предприятия. Нашият екип с многостранен опит в различни отрасли ви предлага следните услуги:


Обучения

Оценяване

Вътрешни одити 

 • на Вашите служители
 • на Вашите отговорници на отдели
 • на Вашите мениджъри по качество
  от регламенти на европейското
  законодателство и частно-правни стандарти
 • до осъществяване на процедурата за внос от трети страни
 • на нивата на Вашите работни процеси
 • на Вашето управление на качеството
 • на Вашето гарантиране на качеството
 • за оценка на предприятието
 • при подготовка за предстоящи одити
 • (IFS, Био, продукти без ГМО, различни частно-правни стандарти)

 

назад