Agentur Ritt
Qualität ist kein Zufall

Одитиращи институции

С над 23-годишен браншови опит в страните от Централна и Югоизточна Европа можем да приложим   многобройни и задоволителни референции. Провеждали сме обучения за био стандарта, за несъдържащи  ГМО продукти, гарантиране на качеството, концепции и програми за управление на качеството на одитиращи институции Нашият екип с многостранен опит в различни отрасли ви предлага следните услуги:


Обучения

Оценяване

 

Вътрешни одити

 

 • на Вашите инспектори
 • на Вашите сертификатори
 • на Вашите мениджъри по качество
 • за различни Ваши отдели
  (Селско стопанство, Преработка, Търговия)
  от регламенти на европейското законодателство
  и частно-правни стандарти
 • до осъществяване на процедурата за внос от трети страни
 • на нивата на Вашите работни процеси
 • на Вашето управление на качеството
 • на Вашето гарантиране на качеството
 • за оценка на предприятието
 • при подготовка за одити за акредитация и реакредитация


назад